Start 2017-09-20T08:50:14+00:00

Välkommen till Björkris!

Björkris blir när det står klart en levande och varierande stadsdel, där boende och natur förenas i önskvärd samklang. Lika nära som det är till handel, service och kommunikationer, är det till Sandsjöbacka naturreservat och Skårbybergen. Inom stadsdelen ryms en generös vistelsepark, en multisportarena, förskola och skola. Björkris är för dig som vill ha ut det bästa av både naturens lugn och stadens möjligheter.

DIALOGMÖTE 1 JUNI

Under juni ordnade Kungsbacka kommun och Trollängen ett möte för att locka fram vilka tankar och idéer de boende i området har kring Björkris framtid. Vi vill tacka alla som tog sig tid att delta.

Läs sammanställningen här >>