Området 2017-05-08T10:43:41+00:00

Området

Björkris blir den norra entrén till Kungsbacka stad och utgör en tydlig gräns mellan land och stad. Björkris är ett modernt bostadsområde med tydlig kvartersstruktur som knyter an till handelsområdet i söder, prästgården och naturen i väster. Villor, radhus och flerbostadshus blandas, men varje kvarter har sin egen identitet. Husen är klimatsmarta och värms upp med miljövänlig, biobränslebaserad fjärrvärme. Här finns bostäder för alla åldrar och skeden i livet. Grönområden och gårdar binder samman kvarteren och mycket kraft har lagts på utformningen av gator och torg.

HUSEN
FÖRSKOLA OCH SKOLA
KOMMUNIKATION
KUNGSBACKA CENTRUM
Samhälle och sjukvård
Handel och shopping
Björkris
Kungsbacka kommun
Nära havet
BJÖRKRIS – ETT NAMN MED ANOR
Naturen