Bostäder 2017-05-08T10:44:20+00:00

Befintliga kvarter

Björkris är den norra entrén till Kungsbacka stad och utgör en tydlig gräns mellan land och stad. Björkris är ett modernt bostadsområde med tydlig kvartersstruktur som knyter an till handelsområdet i söder, prästgården och naturen i väster. Villor, radhus och flerbostadshus blandas, men varje kvarter har sin egen identitet. Husen är klimatsmarta och värms upp med miljövänlig, biobränslebaserad fjärrvärme. Här finns bostäder för alla åldrar och skeden i livet. Grönområden och gårdar binder samman kvarteren och mycket kraft har lagts på utformningen av gator och torg.

Kvarter A Brf Betula
Kvarter B BRF Björktrasten
Kvarter C Hyresrätter
Kvarter D Förskola
Kvarter E BRF Björkhagen
Kvarter F Hyresrätter
Kvarter G Lekplats
Kvarter H Hyresrätter
Kvarter J Radhus
Kvarter K Villor
Kvarter L BRF Lövet
Kvarter M Villor
Kvarter N Villor
Kvarter O Villor
Björkrisparken