Arkitektur 2017-05-08T10:44:50+00:00

Arkitektur

Björkris är ett modernt bostadsområde med tydlig kvartersstruktur som knyter an till handelsområdet i söder, prästgården och naturen i väster.

Varje kvarter har sin egen identitet och här finns bostäder för alla åldrar och skeden i livet.

I planeringen har stor vikt lagts vid att skapa goda sociala miljöer, inte minst med tanke på barnen. Kungsbacka kommun har satsat cirka 20 miljoner kronor på en vistelsepark för alla generationer. Också på bostadsgårdarna finns plats för gemensamma, gröna ytor som inbjuder till fikapauser och småbarnslek.

Kvarterens placering
Planarkitekten berättar
Radar Arkitektur & planering AB
Fredblad arkitekter
Tengbom arkitekter